top of page

Dinner with Monsieur Chopin

Obiad z Monsieur Chopinem – polska nostalgia

12 August 2017
White Eagle Polish Club, David Street, Turner ACT, Australia
Dinner with Monsieur Chopin

A fundraising dinner for the 3rd Australian International Chopin Piano Competition 2017 exploring Polish food and recipes from George Sand. Raoul Craemer was Monsieur Chopin for the evening, with the Australian National University School of Music student Linus Lee on the piano. Held at the Polish White Eagle Club in Canberra.

Kolacja ze zbiórką funduszy na III Australijski Międzynarodowy Pianistyczny Konkurs Chopinowski 2017 z polskimi potrawami i przepisami od George Sand. Raoul Craemer wystąpił w roli Monsieur Chopin razem ze studentem Szkoły Muzycznej Australijskiego Uniwersytetu Narodowego, Linusem Lee przy fortepianie. Wieczór odbył się w Polskim Klubie Orzeł Biały w Canberze.

bottom of page