top of page
Friends of Chopin Australia logo, Karny bust with gum leaf motifs

Konkurs

 

AICPC

Australijski Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (AICPC)

Australijski Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina został ustanowiony w 2010 roku w ramach obchodów 200-nej rocznicy urodzin Chopina. Początkowo było to wspólne przedsięwzięcie Szkoły Muzycznej Australijskiego Uniwersytetu Narodowego i Ambasady RP w Canberze. Stowarzyszenie Przyjaciół Chopina z Australii zostało głównym partnerem w przygotowaniu drugiego konkursu w 2014 roku, ponosząc odpowiedzialność za zarządzanie i rozwój konkursu w jego następnych latach. W 2017 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Chopina w Australii zostało głównym partnerem konkursu, ponosząc całkowitą odpowiedzialność za jego przebieg.   

 

Konkurs pomyślany był jako odbywający się co dwa lata, połączony z konkursem kompozytorskim (nagrodzony utwór był wlączony do  repertuaru konkursu), a także różnymi imprezami, mającymi na celu głębsze poznanie życia i muzyki Fryderyka Chopina. Po I konkursie, konkurs przeszedł do cyklu trzyletniego.   

 

Pierwszy konkurs odbył się w 2011, drugi w 2014, trzeci w 2017 roku.  

Skład AICPC

Konkurs Kompozytorski Australijskiego Międzynarodowego Pianistycznego Konkursu im. Fryderyka  Chopina (AICPC Composition Competition) ma na celu pomoc młodym australijskim kompozytorom w rozwoju ich kariery oraz rozpowszechnianie zrozumienia i docenienie muzyki Chopina oraz jej inowacji.  XXXXXXX

 

Konkurs Kompozytorski wymaga wykorzystanie motywów utworów Chopina jako inspiracji lub podstawy dla zupełnia nowego i wymagającego muzycznie utworu współczesnej muzyki fortepianowej solo. Nagrodzony utwór jest włączony jako obowiązkowy do repertuaru w półfinałach Australijskiego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.   XXXXXXXXXX

Polski Konkurs Muzyczny Australia

Konkurs PolMusicaA (Polish Music Competition Australiaprzeznaczony jest dla australijskiej młodzieży do lat 18 w dwóch kategoriach wiekowych: do 12 lat oraz od 13-16 lat. Repertuar konkursu obejmuje wyłącznie utwory muzyczne polskich kompozytorów od okresu romantyzmu do współczesnych.  

 

Konkurs obejmuje nastepujące kategorie instrumentalne: fortepian, smyczki i wokalną. Odbywa się co rok w październiku.   

 

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Wiktorii, Rada Polonii Australijskiej Inc oraz Rada Polonii w Wiktorii  Inc.  

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chopina w Australii ma zaszczyt wspierać konkurs PolMusicaA. 

bottom of page