top of page
Friends of Chopin Australia logo, Karny bust with gum leaf motifs

O Nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Chopina w Australii jest rejestrowaną organizacją charytatywną zajmującą się rozpowszechnianiem muzyki Chopina w Australii poprzez koncerty, prace badawcze i zaangażowanie publiczne. Powstało w 2012 roku i ma zaszczyt mieć za patrona Ambasadora RP w Australii.

 

Misją Stowarzyszenia Przyjaciół Chopina w Australii jest badanie, dokumentowanie i promowanie roli, jaką Chopin odegrał i nadal odgrywa w życiu muzycznym Australii. Stowarzyszenie również wspiera młodych i początkujących artystów w osiąganiu doskonałości w swojej dziedzinie na światowej arenie.    

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chopina w Australii jest odpowiedzialne za organizowanie Australijskiego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina i przy współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polski w Canberze oraz Szkołą Muzyczną Australijskiego Uniwersytetu Narodowego konkursy odbyły się w 2011, 2014 i 2017.   

 

W 2012 roku Stowarzyszenie zarejestrowało się i zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Przyjaciół Chopina w Australii Incorporated, co pozwoliło na zwiększenie swoich kompetencji o szerszy zakres działań związanych z Chopinem oraz bardziej aktywną partnerską rolę w planowaniu i zarządzaniu Australijskiego Międzynarodowego Konkursem Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.  Stowarzyszenie również zostało członkiem Rady Organizacji Polskich w Australijskim Terytorium Stołecznym (ACT), a tym samym członkiem Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.  

 

W 2014 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Chopina w Australii zostało uznane przez rząd Australii za organizację o znaczeniu kulturalnym i wpisane do Rejestru Organizacji Kulturalnych przez Ministerstwo Sztuki.  

 

W 2015 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Chopina w Australii zostało przyjęte do grona członków Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich. Jest to obecnie jedyna australijska organizacja członkowska, chociaż w przeszłości członkami były chopinowskie towarzystwa w Sydney i Melbourne.  

 

W 2022 roku Stowarzyszenie zmieniło swoją strukturę prawną i zostało spółką o ograniczonej odpowiedzialności oraz zostało zarejestrowane jako organizacja charytatywna przez Australijską Komisję ds. Organizacji Charytatywnych i Not-for-profit.   

IFCS logo
ACNC registered charity tick logo
Logo - RADA ACT - Concil of Polish Organisatons in the ACT
bottom of page