top of page

Ben James awarded the Decoration of Honour for Merit to Polish Culture

Ben James odznaczony Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (marzec 2019)

Ben James awarded the Decoration of Honour for Merit to Polish Culture

In recognition of his distinguished activities including, advancing bilateral cultural relations between Poland and Australia, his deep commitment to the Australian International Chopin Piano Competition and emerging pianists, and the Friends of Chopin Australia, Ben James was awarded the Decoration of Honour for Merit to Polish Culture. The award was presented on behalf of the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland by H.E. Michał Kołodziejski, Ambassador of Poland to Australia at a ceremony at the Polish Embassy in Canberra.

W uznaniu jego wybitnych działań, w tym rozwijania obustronnych stosunków kulturalnych między Polską a Australią, głębokiego zaangażowania w Australijski Międzynarodowy Konkurs Chopinowski i początkujących pianistów oraz Towarzystwa Przyjaciół Chopina w Australii, Ben James został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Kultury Polskiej. Nagrodę w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP wręczył Jego Ekselencja Michał Kołodziejski, Ambasador RP w Australii podczas uroczystości w Ambasadzie RP w Canberze.

bottom of page