top of page

The Masters of the Piano – Chopin and Mussorgsky

Mistrzowie fortepianu – Chopin i Musorgski

5 July 2013
Embassy of the Republic of Poland, Turrana Street, Yarralumla ACT, Australia
The Masters of the Piano – Chopin and Mussorgsky

Visiting pianist Dr Krystian Tkaczewski performed Mussorgsky’s ‘Pictures at an Exhibition’ and a selection of Chopin’s works at the Polish Embassy in Canberra. Dr Tkaczewski received his formative musical education in Poland before completing higher studies in the USA. As well as a performer, Dr Tkaczewski is the founder and artistic director of the Chopin International Piano Competition for Youth in Hartford.

Na koncercie w Ambasadzie RP w Canberze przebywający z wizytą dr Krystian Tkaczewski wykonał „Obrazki z wystawy” Musorgskiego oraz wybór utworów Chopina. Dr Tkaczewski otrzymał muzyczne wykształcenie w Polsce przed ukończeniem studiów wyższych w USA. Dr Tkaczewski jest również założycielem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Chopina dla Młodzieży w Hartford.

bottom of page