top of page

Polish Music Days

Dni muzyki polskiej

23 August 2013
Embassy of the Republic of Poland, Turrana Street, Yarralumla ACT, Australia
Polish Music Days

Polish Music Days was a project of PianoClassic Association of Cracow, Poland showcasing Poland’s composers from the 19th century to the contemporary. The project included a series of concerts around Australia funded with the assistance of the Polish Ministry of Foreign Affairs. The Canberra concerts were organised by the Friends of Chopin Australia, the Australian National University School of Music, and the Embassy of the Republic of Poland in Canberra.

Dni Muzyki Polskiej był projektem Stowarzyszenia Artystycznego PianoClassic w Krakowie prezentującym polskich kompozytorów od XIX wieku do współczesności. Projekt obejmował cykl koncertów w Australii sfinansowanych przy pomocy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Koncerty w Canberze były zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Chopina w Australii, Szkołę Muzyczną Australijskiego Uniwersytetu Narodowego oraz Ambasadę RP w Canberze.

bottom of page