top of page

Heart of Poland

Serce Polski

29 November 2019
ANU School of Music, The Australian National University, William Herbert Place, Canberra ACT, Australia
Heart of Poland

A commemorative concert featuring Peter de Jager at the Australian National University School of Music remembering the 80th anniversary of the outbreak of World War II in Poland and its Nazi occupation through the music and heart of Chopin. The concert included a presentation during interval by Wanda Horky which reflected on the struggles and triumphs of Poland and its people. A musical journey into the paradoxes of faith and fate.

Koncert okolicznościowy z udziałem Petera de Jagera w Szkole Muzycznej Australijskiego Uniwersytetu Narodowego upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Polsce i jej nazistowską okupację poprzez muzykę i serce Chopina. W przerwie koncertu Wanda Horky wygłosiła referat, w którym odzwierciedliła zmagania i triumfy Polski i jej narodu. Wieczór był muzyczną podróżą w sferę paradoksów ludzkiej wiary i losu.

bottom of page