top of page

Finding the Chopin Style: Part I - to 1839

W poszukiwaniu stylu Chopina, część II, do roku 1839

25 August 2016
ANU School of Music, The Australian National University, William Herbert Place, Canberra ACT, Australia
Finding the Chopin Style: Part I - to 1839

Kotaro Nagano explored the style of the early Chopin in this program. The first recital was held at the Australian National University School of Music and in the presence of representatives from the Polish and Japanese Embassies. The repeat performance was held in Melbourne at “Syrena” Polish House for the Polish community in Melbourne.

Kotaro Nagano prowadził badania w zakresie stylu muzycznego młodego Chopina. Pierwszy recital odbył się w Szkole Muzycznej Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w obecności przedstawicieli Ambasad Polski i Japonii. Powtórzenie koncertu miało miejsce w Melbourne w Domu Polskim „Syrena” dla tamtejszej Polonii.

bottom of page