top of page

Chopin and Friends

Chopin i jego przyjaciele

14 May 2016
ANU School of Music, The Australian National University, William Herbert Place, Canberra ACT, Australia
Chopin and Friends

Konrad Olszewski performed a recital of Chopin, music that Chopin admired (such as Bach and Mozart), music from his intimate circle of friends (such as Liszt), and from later composers inspired and influenced by Chopin.

W recitalu tym Konrad Olszewski grał nie tylko muzykę Chopina, ale i utwory, które go inspirowały a także jego muzyke, która była inspiracją dla innych. W programie znalazły się utwory Bacha, Mozarta i Johna Fielda, będacymi dla Chopina źródłem natchnienia i podziwu. Nie zabrakło utworów Liszta, który należał do bliskiego kręgu przyjaciół Chopina. Znalazła się również muzyka Szymanowskiego i Skriabina, kompozytorów, którzy przybyli po Chopinie, a którzy byli przez niego inspirowani i pod jego wpływem.

bottom of page