top of page

Chopin’s Birthday Celebration 2018

Obchody urodzin Chopina 2018

1 March 2018
ANU School of Music, The Australian National University, William Herbert Place, Canberra ACT, Australia
Chopin’s Birthday Celebration 2018

Kotaro Nagano programmed a recital in two halves at the Australian National University School of Music. The first half celebrated music composed in Chopin’s birth year 1810 (Dussek, Beethoven, Hummel, Kuhlau). The second half celebrated the genius of Chopin and the sound of the Pleyel piano. The recital opened with a specially composed variation on ‘Happy Birthday’ in the style of Chopin by Kotaro.

Na koncert w Szkole Muzycznej Australijskiego Uniwersytetu Narodowego Kotaro Nagano przygotował swój program składający się z dwóch części. Pierwsza część była poświęcona muzyce skomponowanej w 1810 roku, roku urodzin Chopina (Dussek, Beethoven, Hummel, Kuhlau). W drugiej części przedstawiony był geniusz muzyczny Chopina a także niezwykły dźwięk fortepianu Pleyela. Recital rozpoczął się odegraniem skomponowanych przez Kotaro wariacji na temat ‘Happy Birthday’ w stylu Chopina.

bottom of page