top of page

Back to the Future

Powrót do przyszłości – Muzyka współczesna i Chopin jako eksperymentalny kompozytor

10 November 2016
ANU School of Music, The Australian National University, William Herbert Place, Canberra ACT, Australia
Back to the Future

A program exploring the idea that all music is “contemporary” when it is written if it challenges the expectations of the audience and innovates in its use of harmony, structure, and tonality. Kotaro Nagano presented Chopin alongside 20th century composers Saariaho, Webern, Gubaidulina, Bolcom, Messiaen, Takemitsu, and Cage. Held at the School of Music Australian National University.

Program badający ideę, że cała muzyka jest „współczesna” kiedy jest komponowana, jeśli rzuca wyzwanie oczekiwaniom publiczności i wprowadza inowacje w wykorzystaniu harmonii, struktury i barwy muzycznej. Kotaro Nagano przedstawił Chopina obok kompozytorów XX wieku Saariaho, Webern, Gubaidulina, Bolcom, Messiaen, Takemitsu i Cage. Koncert odbył się w Szkole Muzycznej Australijskiego Uniwersytetu Narodowego.

bottom of page