top of page

A Chopin recital on period instruments

Recital chopinowski na historycznym pianinie

3 May 2015
ANU School of Music, The Australian National University, William Herbert Place, Canberra ACT, Australia
A Chopin recital on period instruments

Kotaro Nagano performed an all Chopin recital at the Australian National University School of Music on the School’s own 1847 Pleyel piano, and the Friends’ 1857 Erard piano.

Kotaro Nagano wystąpił z recitalem chopinowskim w Szkole Muzycznej Australijskiego Uniwersytetu Narodowego grając na fortepianie Pleyela 1847 należącego do Szkoły oraz fortepianie Erarda 1857, będącego własnoścą Towarzystwa Przyjaciół Chopina.

bottom of page