top of page

3AICPC17

3AICPC17

10 September 2017
ANU School of Music, The Australian National University, William Herbert Place, Canberra ACT, Australia
3AICPC17

The 3rd Australian International Chopin Piano Competition was held in Australia from 10-17 September 2017.

The winners tour for the 3rd Australian International Chopin Piano Competition 2017 saw Edwin Kim performing in the Utzon Room at the Sydney Opera House, the High Court of Australia in Canberra, and St Stephens Cathedral in Brisbane.

Edwin Kim, the first prize winner of the 3rd Australian International Chopin Piano Competition in 2017, travelled to Poland as part of his first prize package to participate in Masterclasses being held by the National Institute of Fryderyk Chopin (NIFC) and to give two recitals at the birthplace of Chopin, Żelazowa Wola. He was given a standing ovation for his concerts, which is something of a rare occurrence at Żelazowa Wola. And his Masterclasses were held in Radziejowice with two very notable names: the distinguished pianist Nikolai Demidenko (who was on the jury of the 1st International Chopin Competition on Period Instruments), and the esteemed pianist Akiko Ebi, who was on the jury of the International Fryderyk Chopin Piano Competition in Warsaw in 2015 and 2022.

Podczas tournée zwycięzców III Australijskiego Międzynarodowego Pianistycznego Konkursu Chopinowskiego w 2017 roku Edwin Kim wystąpił w Sali Utzona w Operze w Sydney oraz w gmachu Najwyższego Sądu Australii w Canberze i katedrze Św. Stefana w Brisbane.

Edwin Kim, w ramach nagrody, laureat pierwszej nagrody w III Australijskim Międzynarodowym Pianistycznym Konkursie Chopinowskim w 2017 roku, został zaproszony do Polski, aby wziąć udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC) oraz dać dwa recitale w Żelazowej Woli, miejscu urodzin Chopina. Koncerty Edwina otrzymały owację na stojąco, co w Żelazowej Woli zdarza się rzadko. Edwin brał udział w mistrzowskich zajęciach, które odbyły się w Radziejowicach z udziałem dwóch dystyngowanych osób: wybitnego pianisty Nikolaja Demidenko (zasiadającego w jury I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych) oraz cenionej pianistki Akiko Ebi, członkini jury Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w 2015 i 2022 roku.

bottom of page