top of page

The Friends return to Poland

FCA wraca do Polski

The Friends return to Poland

Friends President Ben James has recently returned from a long overdue return trip to Poland on behalf of the Friends. Ben has penned a few words on what has been a very succesful trip for the Friends with a large number of meetings and some beautiful music:

"This year I had the very great pleasure of finally being able to return to Poland on behalf of the Friends. Due to the COVID pandemic, 2018 was the last visit by the Friends to Poland, and it was important to return to re-kindle relationships with our friends at the National Institute of Fryderyk Chopin, the Ludwig van Beethoven Association, and other organisations. It was very heartwarming to see that our friends had missed us as well, and it was a very productive time of meetings to share our plans and goals and to work on joint projects and mutual cooperation. The temperature on departure from Sydney was 37 degrees, and on arrival in Warsaw was -1, but the warmth of my reception and the rekindling of old friendships soon put all thoughts of the weather aside.

I also had the great privilege of being an invited guest to the Beethoven Easter Festival in Krakow and Warsaw. This unique and remarkable festival runs for two weeks, with daily symphonic concerts of some of the best musicians and orchestras from Poland and the world.

This years program featured an especially strong showing of Polish music including Wieniawski, Weinberg, and Penderecki, among others. It was the 26th year of the Festival, and the 20th year since it moved from being based in Krakow to being based in Warsaw. The opening concert of the festival was held in Krakow, with a familiar face to the Friends. Łukasz Krupiński was the soloist in Chopin’s Piano Concert No 1 in E minor op.11. It was great to catch up with Łukasz afterwards before his return to London where he is currently studying with Murray Perahia.

Thanks to the Warsaw trip, we have some very exciting plans for the second half of this year. We will be bringing Prof. Ewa Pobłocka from Warsaw to Canberra in September to present a series of Chopin Masterclasses and to give two concerts (and a very special surprise event). And we will be bringing Aleksandra Świgut from Warsaw to Australia to present our first tour named after Ignacy Jan Paderewski. Aleksandra will be joining the Orava Quartet, and will be performing in the cities in which Paderewski played in his tour of Australia in 1904, Sydney, Brisbane, and Melbourne. And of course Canberra. We hope to see you at our concerts!"

Prezydent Friends, Ben James, niedawno wrócił z długo oczekiwanej podróży powrotnej do Polski w imieniu Friends. Ben napisał kilka słów o bardzo udanej podróży Przyjaciół z dużą liczbą spotkań i piękną muzyką:

„W tym roku miałem ogromną przyjemność wreszcie wrócić do Polski w imieniu Przyjaciół. W związku z pandemią COVID rok 2018 był ostatnią wizytą Przyjaciół w Polsce i ważny był powrót do ponownego rozpalania relacje z naszymi przyjaciółmi z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena itp. Bardzo miło było widzieć, że nasi przyjaciele również za nami tęsknili i był to bardzo produktywny czas spotkań, aby podzielić się naszymi planami i celów oraz do pracy nad wspólnymi projektami i wzajemną współpracą.Temperatura na wyjeździe z Sydney wynosiła 37 stopni, a na przyjeździe do Warszawy -1, ale serdeczność mojego przyjęcia i odnowienie starych przyjaźni szybko przekreśliły wszystkie myśli o pogodzie na bok.

Miałem też wielki zaszczyt być zaproszonym gościem na Wielkanocny Festiwal Beethovenowski w Krakowie iw Warszawie. Ten wyjątkowy i niezwykły festiwal trwa dwa tygodnie i codziennie odbywają się koncerty symfoniczne jednych z najlepszych muzyków i orkiestr z Polski i ze świata.

Tegoroczny program obfitował w szczególnie mocne pokazy muzyki polskiej, m.in. Wieniawskiego, Weinberga, Pendereckiego. Była to 26. edycja Festiwalu i 20. od przeniesienia się z Krakowa do Warszawy. Koncert inaugurujący festiwal odbył się w Krakowie ze znajomą dla Przyjaciół twarzą. Łukasz Krupiński był solistą w I Koncercie fortepianowym e-moll op.11 Chopina. Wspaniale było spotkać się z Łukaszem później, przed jego powrotem do Londynu, gdzie obecnie uczy się u Murraya Perahii.

Dzięki warszawskiej wycieczce mamy bardzo ciekawe plany na drugą połowę tego roku. Prof. Ewę Pobłocką przywieziemy z Warszawy do Canberry we wrześniu, aby zaprezentować cykl Chopinowskich Kursów Mistrzowskich oraz dać dwa koncerty (oraz wyjątkową niespodziankę). A Aleksandrę Świgut sprowadzimy z Warszawy do Australii, by zaprezentować naszą pierwszą trasę koncertową im. Ignacego Jana Paderewskiego. Aleksandra dołączy do Orava Quartet i wystąpi w miastach, w których Paderewski grał podczas swojego tournee po Australii w 1904 roku, w Sydney, Brisbane i Melbourne. I oczywiście Canberra. Mamy nadzieję, że zobaczymy się na naszych koncertach!”

bottom of page