top of page

New music commissions for Poland's Centenary of Regaining Independence

„Powstanie z popiołów” – dwa zamówienia na utwory muzyczne z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 1918-2018 (listopad 2018)

New music commissions for Poland's Centenary of Regaining Independence

In commemoration of the centenary of the regaining of Poland’s independence (1918-2018), the Friends of Chopin Australia commissioned two pieces of new music. The first from an Australian composer, indigenous composer Dr Christopher Sainsbury, to reflect on the meaning of independence to those forced to leave their homeland and resettle in new lands. The second from a Polish composer, Dr Aleksander Nowak, to reflect on the meaning of independence to those who remained in their homeland while armies invaded or annexed, borders were lost, or were brought under the rule of an occupying state.

The pieces were specially commissioned for the November Akademia (commemorative event) held at the White Eagle Club in Canberra on 25 November. They received their Australian and World Premieres at this event in front of the Polish Ambassador, representatives from the Polish Parliament, and representatives from the ACT, NSW and Federal Government. The pieces have also been recorded at the Australian National University School of Music with CDs produced to commemorate the centenary.

Z okazji 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (1918-2018) Towarzystwo Przyjaciól Chopina w Australii zamówiło dwa utwory muzyczne.
Jeden u dr Christophera Sainsbury, australijskiego rdzennego kompozytora, aby zastanowić się nad znaczeniem niepodległości dla tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny i przesiedlenia się na nowe ziemie. Drugi utwór u polskiego kompozytora, dr Aleksandra Nowaka, by móc rozważyć znaczenie niepodległości dla tych, którzy pozostali w swojej ojczyźnie podczas najazdów obcych wojsk lub aneksji kraju, utraty granic lub opresji państwa okupujacego.

Utwory te zostały specjalnie zamówione na akademię listopadową, która odbyła się 25 listopada w Klubie Orzeł Biały w Canberze. Kompozycje te były australijskimi i światowymi premierami przedstawionymi w obecności Ambasadora RP, przedstawicieli Polskiego Rządu oraz przedstawicieli Australijskiego Terytorium Stołecznego, stanu Nowej Południowej Walii i Rządu Federalnego. Utwory te zostały również nagrane na płytach CD w Szkole Muzycznej Australijskiego Uniwersytetu Narodowego.

bottom of page