top of page

New Music Commission – Penelope Thwaites

Zamówienie utworu muzycznego – Thwaites

New Music Commission – Penelope Thwaites

Commissioned after her performance for the Friends in 2019, Penelope Thwaites’ AM piece ‘Mazurka: A Tombeau de Chopin’ for piano trio is her imagined sequel to the "story" of Chopin’s second Ballade. After a long delay due to the COVID-19 pandemic, this piece will be premiered in 2023.

Zamówiony po jej wykonaniu dla Towarzystwa Przyjaciół Chopina w 2019 roku utwór Penelopy Thwaites AM „Mazurka: A Tombeau de Chopin” [„Mazurek: Przy grobie Chopina”] na trio fortepianowe jest jej wyimaginowaną kontynuacją „historii” drugiej Ballady Chopina. Po długim opóźnieniu spowodowanym pandemią COVID-19 utwór odbędzie swoją premierę w 2023 roku.

bottom of page