top of page

Chopin and his Europe Festival (August 2019)

Festiwal Chopin i jego Europa (sierpień 2019)

Chopin and his Europe Festival (August 2019)

In August 2019, Ben once again returned to Poland to attend the prestigious Chopin and his Europe Festival. As well as the amazing music and artists, Ben was able to meet with Festival Artistic Director Stanisław Leszczyński. Ben was also able to meet with 2nd prize winner of the 1st International Chopin Competition on Period Instruments, Aleksandra Świgut, who is also a teacher of piano at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. Ben and Aleksandra were able to discuss the differences in performing Chopin on modern instruments and historic instruments. Ben had the good fortune to have Aleksandra play for him in one of the University’s recital rooms, where further discussion on Chopin interpretation was possible.

W sierpniu 2019 roku Ben po raz kolejny wrócił do Polski, aby wziąć udział w prestiżowym Festiwalu Chopin i jego Europa. Oprócz wspaniałej muzyki i artystów, Ben miał okazję spotkać się z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Stanisławem Leszczyńskim. Ben miał również okazję spotkać się z laureatką II nagrody I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych, Aleksandrą Świgut, która jest również nauczycielką gry na fortepianie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Ben i Aleksandra dyskutowali o różnicach wykonywania utworów Chopina na instrumentach współczesnych i historycznych. Wielkiem zaszczytem dla Bena był prywatna gra Aleksandry w jednej z sal recitalowych Uniwersytetu, gdzie możliwa była dalsza dyskusja na temat interpretacji Chopina.

bottom of page