top of page

Celebrating Constitution Day (May 2018)

Dzień obchodów Konstytucji (maj 2018)

Celebrating Constitution Day (May 2018)

Dr Andrew Cichy produced a small paper on the three heroes of the three partitions of Poland: Tadeusz Kościuszko, Fryderyk Chopin, and Ignacy Jan Paderewski, to help commemorate Constitution Day. Wanda Horky, who had come up with the initial idea for the paper, delivered it on behalf of Dr Cichy at the Akademia held at the Polish White Eagle Club to an enthusiastic audience.

Dla uczczenia Święta Konstytucji dr Andrew Cichy przygotował krótki referat na temat trzech bohaterów trzech rozbiorów Polski: Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego. Był to pomysł Wandy Horky, która w imieniu dr Cichego, odczytała jego pracę entuzjastycznej publiczności na akademii, która odbyła się w Klubie Polskim Orzeł Biały w Canberze.

bottom of page