top of page

Bilateral Relations Visit

Wizyta związana z obustronną współpracą

Bilateral Relations Visit

In April 2015, Ben James travelled to Poland on behalf of the Friends for a series of meetings arranged by the Embassy of the Republic of Poland in Canberra and the Ministry of Foreign Affairs (Poland) to further the interests of the Australian International Chopin Piano Competition, and to raise the profile of the Friends of Chopin Australia in Poland. The study visit was for one week and encompassed senior level meetings with the National Institute of Fryderyk Chopin, the Fryderyk Chopin University of Music, the International Federation of Chopin Societies, the Chopin Society of Warsaw, the Ministry of Culture and National Heritage, and the Adam Mickiewicz Institute. It also included meetings with the Polish Press Association, Polish Radio, the Ministry of Foreign Affairs, and Wspólnota Polska.
Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own, or import content from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, videos and more. You can also collect and store information from your site visitors using input elements like custom forms and fields.

Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Preview your site to check that all your elements are displaying content from the right collection fields.

W kwietniu 2015 roku Ben James udał się do Polski w roli reprezentanta Towarzystwa Przyjaciół Chopina na serię spotkań zorganizowanych przez Ambasadę RP w Canberze i Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Polska) w celu wspierania interesów Australijskiego Międzynarodowego Pianistycznego Konkursu Chopinowskiego oraz podniesienie rangi Towarzystwa Przyjaciół Chopina w Australii w Polsce. Wizyta trwała tydzień i obejmowała spotkania na wyższym szczeblu z przedstawicielami Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (NIFC), Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (UMFC), Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich (IFCS), Towarzystwem Chopinowskim w Warszawie, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza. Obejmowała także spotkania ze Stowarzyszeniem Prasy Polskiej, Polskim Radiem, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Wspólnotą Polską.

bottom of page