top of page

Afternoon Baroque with Historic Instruments

Kotaro Nagano in Recital

Afternoon Baroque with Historic Instruments

The winner of the 2nd Australian International Chopin Piano Competition, Kotaro Nagano is not only
accomplished in playing the harpsichord but also makes his very own instruments. Fascinated by Wesley’s collection of historical instruments, Kotaro will give a concert where he will revive the music of the time by playing instruments of different eras. The Clavicytherium is a particularly rare instrument, and Kotaro is excited to perform with it. The audience will be treated to a rare opportunity to hear this unique instrument in person. The program includes J.S. Bach - Italian Concerto, J.P. Sweelinck - Pavana Lachrimae, F. Bianciardi - Fantasias and some dance music by P. Attaingnant.

Zwycięzca II Australijskiego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Chopina, Kotaro Nagano, to nie tylko
specjalizuje się w grze na klawesynie, ale także tworzy własne instrumenty. Zafascynowany kolekcją instrumentów historycznych Wesleya, Kotaro da koncert, podczas którego ożywi muzykę tamtych czasów, grając na instrumentach z różnych epok. Clavicytherium jest szczególnie rzadkim instrumentem i Kotaro jest podekscytowany występami na nim. Publiczność będzie miała rzadką okazję osobistego usłyszenia tego wyjątkowego instrumentu. W programie m.in. J.S. Bach – Koncert włoski, J.P. Sweelinck – Pavana Lachrimae, F. Bianciardi – Fantazje oraz muzyka taneczna P. Attaingnanta.

bottom of page