top of page

7th Ewa Malewicz Music Competition (September 2019)

VII Konkurs Muzyczny im. Ewy Malewicz (wrzesień 2019)

7th Ewa Malewicz Music Competition (September 2019)

Friends President Ben James was invited to be part of the jury for the 7th Ewa Malewicz Music Competition 2019 for young Polish Australian musicians. The Competition was organised by Grzegorz Machnacki and the Society of Polish Culture in Victoria, with the finals held in the spectacular Deakin Edge performance space at Federation Square, Melbourne. Ben joined pianist Stanisław Deja (Chair), and violinist Adam Piechociński on the jury to see the next generation of musicians engaging with the music of Chopin and other Polish composers. The winners of the under 12 category were Andi Hu (piano), Serena Yitong Zhang (piano), and Patrick Hill (cello), and the under 16s, Louise Turnbull (violin) and Michael de Huy (piano).

President Towarzystwa Przyjaciół Chopina w Australii, Ben James, został zaproszony do jury VII Konkursu Muzycznego im. Ewy Malewicz dla młodych zawodników polsko-australijskich. Konkurs został z organizowany przez Grzegorza Machnackiego i Towarzystwo Kultury Polskiej w stanie Wiktoria, a finały odbyły się w spektakularnej przestrzeni widowiskowej Deakin Edge na Federation Square w Melbourne. Ben zasiadł do jury obok pianisty Stanisława Deji (przewodniczący) i skrzypka Adama Piechocińskiego, aby zobaczyć kolejne pokolenie muzyków angażujących się w muzykę Chopina i innych polskich kompozytorów. W kategorii do lat 12 zwycięzcami zostali Andi Hu (fortepian), Serena Yitong Zhang (fortepian) i Patrick Hill (wiolonczela), do lat 16 Louise Turnbull (skrzypce) i Michael de Huy (fortepian).

bottom of page