top of page

1st Chopin Competitions Conference

1st Konferencja na temat polskiego Konkursu Chopinowskiego

1st Chopin Competitions Conference

The Friends of Chopin Australia were invited to attend the first annual Chopin Competitions Conference held in Radziejowice Palace in Warsaw in April 2015. Wanda Horky and Ben James attended the Conference on behalf of the Australian International Chopin Piano Competition. The conference invites representatives of Chopin piano competitions from around the world to share their experiences, and to collaborate on best practice. The conference was attended by over 20 Chopin national and international competitions, the National Institute of Fryderyk Chopin, and the Alink-Argerich Foundation. Just before the conference, Ben and Wanda also had the good fortune of being able to meet with the Deputy Minister for Education and the Director of the National Institute of Fryderyk Chopin.

Towarzystwo Przyjaciół Chopina w Australii zostało zaproszone do wzięcia udziału w pierwszej dorocznej Konferencji Konkursów Chopinowskich, która odbyła się w Pałacu w Radziejowicach koło Warszawy w kwietniu 2015 roku. W imieniu Australijskiego Międzynarodowego Pianistycznego Konkursu Chopinowskiego w konferencji wzięli udział Wanda Horky i Ben James. Na konferencję zapraszani są z całego świata przedstawiciele organizacji zajmujących się organizowaniem konkursów chopinowskich aby podzielić się swoimi doświadczeniami i współpracować nad najlepszymi praktykami organizacyjnymi. W konferencji wzięli udział przedstawiciele ponad 20 konkursów chopinowskich krajowych i międzynarodowych, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Fundacja Alink-Argerich. Przed konferencją Ben i Wanda mieli okazję spotkać się z Wiceministrem Edukacji i Dyrektorem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

bottom of page