top of page

17th International Fryderyk Chopin Piano Competition

XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
(Warszawa, październik 2015)

17th International Fryderyk Chopin Piano Competition

In October, Ben James returned to Warsaw on behalf of the Friends of Chopin Australia to attend the 17th International Fryderyk Chopin Piano Competition as a guest of the National Institute of Fryderyk Chopin. This trip served to further the relationships that were established in the April visit, to observe best practice running of a Chopin competition, and to engage with the wider competition community. It was also an opportunity to meet with Dr Wojciech Bońkowski, an academic the Friends had already collaborated with in presenting ‘Dinner with Monsieur Chopin’ in 2014. Ben also took the opportunity to conduct research into the Pleyel and the Erard with specialists in France and Amsterdam during the Competition period.

W październiku Ben James, tym razem jako gość Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, ponownie przyjechał do Warszawy aby reprezentować Towarzystwo Przyjaciół Chopina w Australii podczas XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Celem podróży było pogłębienie relacji, które zostały nawiązane podczas jego kwietniowej wizyty, obserwowaniu najlepszych praktyk prowadzenia konkursu chopinowskiego oraz nawiązaniu kontaktu z szerszym środowiskiem jego organizatorów i zawodników. Było to również okazją do spotkania się z dr Wojciechem Bońkowskim, naukowcem, z którym Towarzystwo współpracowalo już przy prezentacji „Kolacji z Monsieur Chopin” w 2014 roku. W okresie trwania konkursu Ben miał okazję wzbogacenia wiadomości o fortepianach Pleyela i Erarda, kontaktując się ze specjalistami w tej dziedzinie we Francji i Amsterdamie.

bottom of page