top of page

My Journey to find the Heart of Chopin

Serce Chopina

13 May 2016
ANU School of Music, The Australian National University, William Herbert Place, Canberra ACT, Australia
My Journey to find the Heart of Chopin

A public lecture from Dr Steven Lagerberg, retired physician, author, and passionate Chopin enthusiast, held at the Australian National University School of Music. Dr Lagerberg presented on his ten-year quest to research the cause of Chopin’s death and to lobby the Polish government at the highest levels to exhume Chopin’s heart from its final resting place to examine it sufficiently to produce a definitive diagnosis. Dr Lagerberg’s talk was accompanied with interludes of the

Publiczny wykład dr Stevena Lagerberga, emerytowanego lekarza, pisarza i entuzjasty Chopina. Odczyt odbył się w Szkole Muzycznej Australijskiego Uniwersytetu Narodowego. Dr Lagerberg przedstawił wyniki swoich dziesięcioletnich badań przyczyny śmierci Chopina i o próbach nakłonienia polskiego rządu na najwyższych szczeblach do zezwolenia na ekshumację serca Chopina z jego miejsca spoczynku w celu postawienia ostatecznej diagnozy. Wystąpieniu dr Lagerberga towarzyszyły przerywniki z muzyką Chopina w wykonaniu młodego, mieszkającego w Melbourne, polsko-australijskiego pianisty Konrada Olszewskiego.

bottom of page