top of page

Finding the Chopin Style: Part II - 1841 to 1849

W poszukiwaniu stylu Chopina, część II, 1841-1849

20 July 2017
ANU School of Music, The Australian National University, William Herbert Place, Canberra ACT, Australia
Finding the Chopin Style: Part II - 1841 to 1849

Kotaro Nagano programmed a continuation of the development of Chopin’s style from 1841 to 1849, and the emergence of the unmistakable ‘Chopin sound’ music which focusses on the inner self. Held at the Australian National University School of Music.

Kotaro Nagano przedstawił kontynuację rozwoju stylu Chopina w latach 1841-1849 i pojawienie się niepowtarzalnej muzyki ‘dźwięk Chopina’, skupiającej się na spojrzeniu w głąb siebie. Koncert odbył się w Szkole Muzycznej Australijskiego Uniwersytetu Narodowego.

bottom of page