top of page

Chopin’s Birthday Celebration 2019

Obchody urodzin Chopina 2019

21 February 2019
Embassy of the Republic of Poland, Turrana Street, Yarralumla ACT, Australia
Chopin’s Birthday Celebration 2019

The Friends birthday concert celebrated the joy of life in folk music as a musical gift to Chopin. Chopin and the inspiration of folk music was the theme for an illustrated piano recital by the esteemed Penelope Thwaites AM. Penelope’s program included Chopin (mazurkas, waltzes), his influences and beyond including Bach (Partita dance suite), Bartok (Roumanian dances) and Percy Grainger (folk music) on whom she is a world authority. The recital was dedicated to the eminent Chopinologist Prof. Mieczysław Tomaszewski. Held at the Polish Embassy in Canberra.

Koncert urodzinowy uświetniający radość życia w muzyce folklorystycznej był muzycznym prezentem dla Chopina. Chopin i inspiracja muzyką ludową były tematem recitalu fortepianowego i wykładu cenionej Penelope Thwaites AM. Jej program obejmował utwory Chopina (mazurki, walce), jego inspiracje, i nie tylko, w tym Bacha (suita taneczna Partita), Bartoka (tańce rumuńskie) i Percy Graingera (muzyka ludowa), w którego twórczości, artystka jest światowym autorytetem. Recital
dedykowany był wybitnemu chopinologowi prof. Mieczysławowi Tomaszewskiemu. Uroczystość dbyła się w Ambasadzie RP w Canberze.

bottom of page