top of page

Łukasz Krupiński in Recital: The Ties that Bind

Recital Łukasza Krupińskiego: Więzy, które mocno łączą

1 June 2017
Consulate General of Poland, Trelawney Street, Woollahra NSW, Australia
Łukasz Krupiński in Recital: The Ties that Bind

Łukasz Krupiński performed a program of work of Bach, Mozart, Ravel, and Chopin, illustrating a thread of influence between all four composers. Łukasz performed the program in Sydney at the Consulate-General of the Republic of Poland, and in Canberra at the Embassy of the Republic of Poland.

Łukasz Krupiński wykonał szereg utworów Bacha, Mozarta, Ravela i Chopina, ilustrując nić wpływów między czwórką kompozytorów. Łukasz przedstawił program w Sydney w Konsulacie Generalnym RP oraz w Canberze w Ambasadzie RP.

bottom of page