top of page

Wanda Horky awarded Knight's Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland

Wanda Horky odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (sierpień 2018)

Wanda Horky awarded Knight's Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland

In recognition of her decades of services to Polish culture and the Polish community in Australia, Wanda Horky was awarded the Knight’s Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland by the Polish Government. Wanda was given her award by the President of Poland Andrzej Duda on a state visit to Australia at a ceremony in Sydney. The honour is a traditional diplomatic order that can be granted to foreigners or Poles living outside of Poland. Wanda had also been awarded the Decoration of Honour for Merit to Polish Culture in October 2015.

W uznaniu za wieloletnie zasługi dla kultury polskiej i Polonii w Australii, Wanda Horky została odznaczona przez rząd RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Wanda odebrała odznaczenie z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy w czasie jego państwowej wizyty w Australii podczas uroczystości w Sydney. Wyróżnienie jest tradycyjnym orderem dyplomatycznym, który można nadać cudzoziemcom lub Polakom mieszkającym poza granicami Polski. Wanda została również odznaczona Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej w październiku 2015 roku.

bottom of page