top of page

Book Launch – ‘Konsul’ about Honorary Consul-General to Australia Władysław Noskowski

Premiera książki – ,,Konsul” o
Honorowym Konsulu Generalnym w Australii Władysławie Noskowskim (marzec 2018)

Book Launch – ‘Konsul’ about Honorary Consul-General to Australia Władysław Noskowski

On 27 March the book launch of The Konsul: biografia Władysława Noskowskiego by Bogumiła Żongołłowicz with a musical interlude by Alexander Yau was held at the Embassy of the Republic of Poland in Canberra. Noskowski was a journalist, music critic, private secretary to Ignacy Paderewski and Honorary Consul to Australia in Sydney from 1933 to 1945. As music critic he was one of the first to promote in Australia the vinyl recordings of Chopin through his radio program and newspaper column. Alexander Yau’s performance was sponsored by the Friends of Chopin Australia.

27 marca – premiera książki ,,Konsul: biografia Władysława Noskowskiego” Bogumiły Żongołłowicz z muzycznym przerywnikiem Aleksandra Yau. Noskowski był dziennikarzem, krytykiem muzycznym, prywatnym sekretarzem Ignacego Paderewskiego i konsulem honorowym Australii w Sydney w latach 1933-1945. Jako krytyk muzyczny był jednym z pierwszych, którzy za pośrednictwem swojego programu radiowego i prasy promowali w Australii winylowe płyty z nagraniami Chopina. Koncert Alexandra Yau był sponsorowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chopina w Australii.

bottom of page