Easter Festival - Day 2 - Lukasz Krupinski Recital


National Philharmonic - Chamber Hall | 2021.03.21, 19.30

Day 2, Piano recital


Łukasz Krupiński - piano


Program: Johann Sebastian Bach Prelude and Fugue in B flat minor BWV 867


Ludwig van Beethoven Piano Sonata in F minor, Op. 57 "Appassionata"


Fryderyk Chopin Polonaise-Fantasy in A flat major, Op. 61


Sergei Prokofiev Piano Sonata No. 3 in A minor, Op. 28


The festival's main slogan - "Beethoven and Penderecki. Sphere of the sacred" - determines the program of concerts in which we will hear both religious works and those that express the broadly understood spiritual sphere of man. During the festival, leading Polish symphonic and choral groups will perform, as well as a galaxy of renowned singers. The President of the Republic of Poland is the honorary patron of the festival. The co-organizers of the 25th Ludwig van Beethoven Easter Festival are the National Philharmonic and Program 2 of the Polish Radio.Filharmonia Narodowa – Sala Kameralna | 2021.03.21, 19.30

Dzień 2, Recital fortepianowy


Łukasz Krupiński – fortepian


Program: Johann Sebastian Bach Preludium i fuga b-moll BWV 867


Ludwig van Beethoven Sonata fortepianowa f-moll op. 57 „Appassionata”


Fryderyk Chopin Polonez-fantazja As-dur op. 61


Siergiej Prokofiew III Sonata fortepianowa a-moll op. 28


Hasło przewodnie Festiwalu - "Beethoven i Penderecki. Sfera sacrum" - wyznacza program koncertów, w których usłyszymy zarówno dzieła religijne, jak i te, które są wyrazem szeroko pojętej sfery duchowej człowieka. Podczas festiwalu wystąpią czołowe polskie zespoły symfoniczne i chóralne, a także plejada uznanych wokalistów. Honorowy patronat nad festiwalowym sprawuje Prezydent RP. Współorganizatorami 25. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena są Filharmonia Narodowa oraz Program 2 Polskiego Radia.