Easter Festival - Day 1 - Concert


National Philharmonic - Concert Hall | 2021.03.20, 19.30


Inauguration of the Festival


Performers:

Joanna Monachowicz - English horn

Warsaw Philharmonic Orchestra

Andrzej Boreyko - conductor


Program:

Ludwig van Beethoven Music for the ballet Creatures of Prometheus Op. 43 (selected fragments)


Krzysztof Penderecki Adagietto from Paradise Lost


Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor, Op. 67


The festival's main slogan - "Beethoven and Penderecki. Sphere of the sacred" - determines the program of concerts in which we will hear both religious works and those that express the broadly understood spiritual sphere of man. During the festival, leading Polish symphonic and choral groups will perform, as well as a galaxy of renowned singers. The President of the Republic of Poland is the honorary patron of the festival. The co-organizers of the 25th Ludwig van Beethoven Easter Festival are the National Philharmonic and Program 2 of the Polish Radio.


Filharmonia Narodowa – Sala Koncertowa | 2021.03.20, 19.30


Inauguracja Festiwalu


Wykonawcy:

Joanna Monachowicz – rożek angielski

Orkiestra Filharmonii Narodowej

Andrzej Boreyko – dyrygent


Program:

Ludwig van Beethoven Muzyka do baletu Twory Prometeusza op. 43 (wybrane fragmenty)


Krzysztof Penderecki Adagietto z Raju utraconego


Ludwig van Beethoven V Symfonia c-moll op. 67


Hasło przewodnie Festiwalu - "Beethoven i Penderecki. Sfera sacrum" - wyznacza program koncertów, w których usłyszymy zarówno dzieła religijne, jak i te, które są wyrazem szeroko pojętej sfery duchowej człowieka. Podczas festiwalu wystąpią czołowe polskie zespoły symfoniczne i chóralne, a także plejada uznanych wokalistów. Honorowy patronat nad festiwalowym sprawuje Prezydent RP. Współorganizatorami 25. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena są Filharmonia Narodowa oraz Program 2 Polskiego Radia.