top of page

Launch of the 1st International Chopin Competition on Period Instruments

Inauguracja I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Historycznych Instrumentach (marzec 2018)

Launch of the 1st International Chopin Competition on Period Instruments

In March, Ben James travelled to Warsaw again as a guest of the Beethoven Easter Festival, and continued the Friends links with Chopin institutions and activities in Warsaw. This trip coincided with a special gala concert for the launch of the 1st International Chopin Competition on Period Instruments to be held in September that year. The concert featured a copy of a Bucholtz piano (Chopin’s childhood household instrument) made by Paul McNulty. Ben was able to meet Paul and chat about the instrument before the concert.

W marcu Ben James ponownie pojechał do Warszawy w roli gościa na Wielkanocnym Festiwalu Beethovena i celem ugruntowania kontaktów Towarzystwa Przyjaciół Chopina w Australii z instytucjami chopinowskimi i ich działalnością w Warszawie. Wyjazd ten zbiegł się ze specjalnym koncertem galowym z okazji inauguracji I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych, który odbył się we wrześniu tego roku. Na koncercie wykorzystano kopię fortepianu marki Buchholtz (instrument Chopina w domu dzieciństwa) skonstruowanego przez Paula McNulty. Przed koncertem Ben miał okazję spotkać się z Paulem i porozmawiać o instrumencie .

bottom of page